UPRAVITELJ

Upravitelj predstavlja temeljni sestavni del našega blagajniškega in/ali recepcijskega modularnega sistema. V njem se izvaja priprava matičnih podatkov, vse obdelave prodajnih podatkov, izdaja faktur, vodenje saldakontov, vodenje evidence delovnega časa zaposlenih itd..

Uporabniški vmesnik je temeljito premišljen in je vsebinsko rezultat več kot 20 letnih izkušenj s področja gostinskih POS sistemov. To smo nadgradili z možnostmi za delovanje v veleprodajnih, storitvenih in proizvodnih dejavnostih. Točke programa se odpirajo v zavihkih, kar nam omogoča, da imamo hkrati odprtih več točk in enostavno preklapljamo med njimi. Poleg tega so vse točke programa, v katerih se vnašajo podatki, narejene tako, da omogočajo delo samo s tipkovnico,.


Zavoljo večje preglednosti možnosti, ki jih upravitelj omogoča, smo jih za prikaz razdelili.

Prodaja omogoča:

 • prenos prodajnih podatkov iz POS blagajne, mobilne blagajne, recepcije (LAN, USB, FTP)
 • izdelava dnevnega obračuna
 • spreminjanje vrste računov (račun, originalni račun, dobavnica)
 • spreminjanje načina plačila posameznega računa
 • izpis kopij računov
 • vnos prodaje (dobavnice brez davčnega potrjevanja)
 • vnos iz vezane knjige računov
 • vnos predračunov (v načinu storitve in izdelkI)
 • izdelava računov na podlagi predračuna (v načinu storitve in izdelkI)
 • izdelava računov na podlagi delovnega naloga (v načinu proizvodnja)
 • izpis prodaje po mnogih kriterijih (datumsko, zaposlenih, načinih plačila)
 • vsi potrebni izpisi za računvoodstvo
 • analitike prodaje
 • izdelava izpisov in datotek za primer davčnega pregleda
 • itd.

Materialno poslovanje omogoča:

 • vnos dobave materialov
 • vnos izdaje materialov (v načinu veleprodaje)
 • odpisi materialov
 • interni prenosi med materiali
 • prenos materialov med organizacijskimi enotami (
 • inventura
 • preračun zalog
 • preračun porabe
 • izpisi zalog, kartic materialov, rekapitulacijo odpisov,  dobav po različnih kriterijih, itd.
 • itd.

Fakturiranje omogoča:

 • izpis faktur na osnovi dobavnic
 • izpis faktur na osnovni izdajnic (v načinu veleprodaje)
 • izdelava eRačun
 • saldakonti kupcev/izdanih faktur
 • izračun lastne cene po normativu
 • izpise izdanih faktur, zapadlih obveznosti kupcev, kartic plačil dobavitelju, opominov itd..
 • itd.

Proizvodnja (v načinu proizvodnje) omogoča:

 • izdelavo delovnih nalogov
 • prenos proizvodov v drugo organizacijsko enoto
 • preračun zaloge
 • preračun delovnih nalogov
 • izpis zaloge izdelkov , kartice izdelkov

Matični podatki omogočajo:

 • artikli + maske za POS in mobilno blagajno
 • prenos matičnih podatkov na blagajno/recepcijo (LAN, USB, FTP)
 • materiali
 • normativi
 • natakarji/frizerji/prodajalci
 • dobavitelji
 • kupci
 • načini plačil
 • podatki za popise
 • grupe artiklov
 • stopnje ddv
 • kategorije materialov
 • pošte
 • tiskalniki POS blagajne (kasa, kuhinja,…)

Moduli:

 • Delovni čas zaposlenih
  • ročno popravljanje
  • pregled opravljenih ur
  • urni fond
  • prazniki
 • Knjiga izdanih faktur
  • prenos podatkov v knjigo izdanih faktur za izbrani mesec
  • izpis knjige izdanih faktur
  • prenos podatkov v računvoodkse programe (Hermes,…)
 • Prejete fakture in banka
  • vnos prejetih faktur
  • priprava XML datoteke plačil za banko (ISO20022)
  • saldakonti dobaviteljev/plačil
  • izpisi obveznosti po dnevih, prejetih/neplačanih faktur itd..
 • Ostalo
  • arhiviranje na poljubno lokacijo (lokalni disk, USB ključ)
  • nastavitev uporabniškega gesla za vstop v program

  Ste našli rešitev, ki zadosti vašim potrebam? Želite več informacij?

  Z veseljem vam podamo dodatne informacije po telefonu ali e-pošti.
  Naši strokovnjaki so vam na voljo vsak delavnik med 7:00 in 17:00.

  Pokličite +386 41 665 532 / +386 41 603 032

  ali nam pošljite vprašanje preko elektronskega obrazca

  PIŠITE NAM